Reklamacje i zwrot towaru

Jeśli nabyty produkt jest wadliwy, Klient może (wedle własnego wyboru):
a. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
b. żądać usunięcia wady,
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Po stwierdzeniu wady produktu Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, co pozwoli przeprowadzić proces reklamacyjny.

Klient może wykorzystać wzór formularza reklamacyjnego, który Sprzedawca udostępnia pod adresem: https://spektrum.sklep.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wzor-formularza-reklamacja-Spektrum.docx

Klient może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który Sprzedawca udostępnia pod adresem: https://spektrum.sklep.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wzor-formularza-odstapienie-Spektrum.docx

Reklamację należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
a. pisemnie na adres: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spektrum.sklep.pl.

Twój koszyk

0

No products in the cart.