Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa jest dla nas bardzo ważne. Podejmujemy wszelkie kroki, żeby te dane chronić. Stosujemy odpowiednie środki techniczne, szkolimy się, analizujemy ryzyka.

W tym miejscu zebraliśmy informacje, dzięki którym Klienci naszego Sklepu i inne odwiedzające go osoby mogą dowiedzieć się w jaki sposób i na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe oraz jak, w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego spektrum.sklep.pl, wykorzystywane są pliki cookies.

W razie pytań, na które odpowiedzi nie znalazły się w niniejszej polityce, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z obsługą Sklepu.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Anna Chmiel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Chmiel Spektrum, NIP: 645-154-60-23.

II. Kontakt z administratorem danych osobowych

Nie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, ale we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami:

 1. pisemnie pod adresem: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry
 2. drogą e-mail: info@spektrum.sklep.pl.

III. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy lub możemy przetwarzać (jeśli je otrzymamy od Klienta) następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko oraz firma;
 2. Dane adresowe;
 3. NIP;
 4. Dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu;
 5. Numer rachunku bankowego;
 6. Adres IP wraz z lokalizacją.

IV. Inne zbierane dane

Poza danymi osobowymi przetwarzamy także dane (dane anonimowe) takie jak:

 1. informacje o systemie operacyjnym (np. Windows, Android) i przeglądarce internetowej;
 2. przeglądane strony Sklepu, czas spędzony na podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami;
 3. wejścia w poszczególne linki;
 4. źródła, z których nastąpiło przekierowanie (przejście) do Sklepu;
 5. przedział wieku i płeć Klienta;
 6. przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości;
 7. zainteresowania określone w związku z aktywnością w Internecie.

V. Źródło danych osobowych

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Klientów (np. w procesie składania zamówienia, podczas rejestracji w Sklepie, w czasie kontaktu z nami), a część z nich jest automatycznie gromadzona przez funkcjonalności Sklepu (np. przez Google Ads lub Google Analytics).

VI. Cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi

Dane przetwarzamy, żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i komfortową dla Klientów realizację zamówień, a w szczególności w następujących celach i na poniżej wskazanych podstawach prawnych:

 1. przyjęcie i realizacja zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. usługa konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. realizacja reklamacji lub odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. korespondencja, obsługa formularzy kontaktowych i zapytań klienckich – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. realizacja ciążących na nas zobowiązań podatkowo-księgowych i rozliczeniowych – art. 6 ust. 1 lit. c na podstawie krajowych przepisów podatkowych;
 6. tworzenie archiwum w celu ewentualnej konieczności ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. analiza, statystyka oraz marketing z wykorzystaniem Informacji anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podsumowując, dane są nam potrzebne przede wszystkim po to, aby przetworzyć i obsłużyć zamówienia, reklamacje i zwroty oraz żeby udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Są one wymagane, żeby przetworzyć płatność i ją właściwie rozliczyć. Dzięki nim możemy zapewnić Klientom dostęp do usług konta użytkownika i koszyka w sklepie. Pozwalają nam one ponadto na czynności analiz i statystki oraz marketingu, a w końcu możemy dzięki nim posiadać archiwum, które może być w przyszłości potrzebne dla rozwiązania zaistniałych sporów.

VII. Czas przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi – w zależności od tego, czy Klient posiada konto użytkownika, czy składa zamówienie, czy zgłasza reklamację itd. Dokładamy wszelkich starań, aby nie przetwarzać danych dłużej, niż jest to konieczne. Z ostrożności informujemy jednak, że Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klientów przez cały okres działania Sklepu, aby mieć możliwość identyfikacji klienta powracającego. Klient ma prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych w taki sposób oraz ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Administratora, jednakże Administrator ma prawo przechowywać te dane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń z zawartej umowy (nadrzędny interes Administratora).

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich

W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu oraz prawidłowej realizacji zamówień możemy przekazywać dane osobowe następującym grupom odbiorców:

 1. przewoźnicy (firmy kurierskie);
  1. dostawca usług hostingowych;
  2. dostawcy usług księgowych (rachunkowych, ewentualnie podatkowych);
  3. dostawcy usług prawnych;
  4. pozostali dostawcy usług, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu (np. w przypadku prac serwisowych).

Dodatkowo, jeśli Administrator zostanie do tego zobowiązany decyzją lub poleceniem organu państwowego albo orzeczeniem sądu, może udostępnić dane osobowe instytucjom uprawnionych do dostępu do tych danych.

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator może przekazywać dane osobowe Klientów do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) – w ramach korzystania z narzędzi analitycznych takich jak Google Ads lub Google Analytics.

X. Profilowanie

Sklep nie wykorzystuje narzędzi związanych z profilowaniem i nie podejmujemy wobec Klientów decyzji opierających w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Natomiast na skutek korzystania ze standardowych narzędzi webowych (mechanizmy analizujące aktywność w sieci) mogą być kierowane do Klientów spersonalizowane reklamy bądź sugestie produktowe.

XI. Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy, kogo dane przetwarzamy, ma następujące prawa z tym związane:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Śledzenie aktywności i targetowanie reklam

Stosując narzędzia, o których więcej można przeczytać w dalszej części Polityki prywatności zatytułowanej „Pliki cookies”, obserwujemy aktywność na stronach Sklepu. Pozwalają nam na to narzędzia takie jak Google Analytics i Goodle Ads. Dzięki nim wiemy, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze stron Sklepu. Dodatkowo pozwala nam to wyświetlać użytkownikom reklamy dostosowane do grup docelowych określonych kryteriami płci, wieku, zainteresowań czy pracy.

XIII. Logi serwera

Logi serwera to informacje generowane w czasie przesyłania zapytań do serwera, z którego korzysta Sklep. Te dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami / klientami Sklepu, są to dane pomagające w administrowaniu Sklepem (np. data serwera, czas serwera, IP, informacje i przeglądarce internetowej).

XIV. Zmiany polityki prywatności

Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby polityka prywatności była zawsze aktualna i zawierała informacje, które znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. To oznacza, że jeśli zmienią się przepisy prawa, zmienimy zakres wykorzystywania danych osobowych lub zajdą inne zmiany (np. technologiczne), o których nasi Klienci powinni wiedzieć – skorygujemy politykę prywatności i powiadomimy ich o tym drogą e-mail.

Pliki cookies

I. Czym są pliki cookies i w jakim celu z nich korzystamy

Platforma Sklepu wykorzystuje pliki cookies na standardowych zasadach istniejących w Internecie. Są to niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane w komputerze (lub innym urządzeniu) korzystającym z sieci Internet, które są odczytywane przez systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.

Ogólnie można stwierdzić, że cookies to pliki pozwalające na indywidualizowanie treści dostępnej dla danego użytkownika. Pliki te zbierają pewne informacje, które są pozyskiwane m.in. w celu identyfikacji użytkownika. Pozwala to np. zapamiętać zawartość koszyka (dzięki temu nie zniknie ona po chwilowym wyjściu ze stron Sklepu lub po przejściu na inną kartę) czy przesłać zawartość formularzy kontaktowych.

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka przez określony czas po dodaniu do niego wybranych produktów, prawidłowe przesyłanie formularzu widocznych na stronie, obsługa form newsletterowych itp. Więcej szczegółów można znaleźć w dalszej części polityki prywatności.

II. Rodzaje plików cookies

Platforma Sklepu wykorzystuje różne typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego tylko do czasu opuszczenia Sklepu;
 2. Cookies stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez odwiedzającego;
 3. Cookies analityczne – pliki umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji odwiedzających z zawartością Sklepu, gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze Sklepu, typie strony, z jakiej odwiedzający został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty, informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

III. Zgoda na korzystanie z plików cookies

Cookies są wykorzystywane dzięki zgodzie każdego odwiedzającego strony Sklepu (zapytanie, które wyświetla się podczas pierwszych odwiedzin). Czasem pliki są też niezbędne dla prawidłowego działania Sklepu i świadczenia naszych usług i musimy je wykorzystać bez Twojej zgody. Jednakże te pliki, których nie są konieczne do świadczenia usług drogą elektroniczną są zablokowane, dopóki nie wyrazisz zgody na ich wykorzystanie. Ograniczenie Twojej zgody może spowodować, że niektóre funkcje Sklepu nie będą działać.

IV. Kontrola plików cookies

Wszelkie modyfikacje w zakresie zarządzania plikami cookies są możliwe z poziomu przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera). Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami, jakie daje w tym zakresie wykorzystywana przeglądarka. Zwracamy szczególną uwagę na tryby prywatne (incognito) przeglądarek, które automatycznie blokują większość plików cookies, ale jednocześnie zubażają funkcjonalności Sklepu, z czym trzeba się liczyć.

Dodatkowo masz możliwość kontrolowania plików cookies za pośrednictwem strony Sklepu, poprzez modyfikację udzielanej zgody.

V. Pliki cookies podmiotów trzecich

Nasze Sklep wykorzystuje usługi podmiotów trzecich,  które również korzystają z plików cookies. Są to usługi takie jak:

 • Google Analytics;

Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google LLC z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pozwala ono tworzyć i analizować statystyki odwiedzin na stronach Sklepu. Kod śledzący został zamieszczony w kodzie stron Sklepu, można go jednak zablokować stosując wtyczkę do przeglądarki. Stosujemy anonimizację adresu IP przez przekazaniem go dalej (jest on skracany), choć czasami adres IP może być skracany dopiero na serwerach Googla.

 • Google Ads (dawniej Google AdWords)

Jest to narzędzie dostarczane w ramach systemu Google AdSense przez Google LLC z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wizyta w Sklepie powoduje, że Google pozostawia w urządzeniu końcowym odwiedzającego plik remarketingu, zbierający informacje o tym, jakie strony i w jaki sposób odwiedzasz, co pozwala wyświetlać reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. Masz możliwość wyłączyć personalizację reklam na stronie Google (skopiuj i wklej do paska adresu przeglądarki: https://adssettings.google.com/).

Twój koszyk

0

No products in the cart.